De NGK Nieuwe Kerk Kampen is één van de vele kerkgenootschappen in onze stad. Onze gemeente telt een kleine 1700 leden. Een grote gemeente, één van de grootste in ons kerkverband. Elke zondag worden er diensten gehouden, waarin we als gemeente tot eer van God samenkomen. De diensten worden gehouden in de "Nieuwe Kerk", Broederweg 34 in Kampen. In het gebouw naast de kerk (de Regenboog) vinden in de diverse zalen allerlei activiteiten van ons kerkelijk leven plaats.

Waar staan wij voor?

Onze visie hebben wij als volgt verwoord: 
"Als gemeente willen wij een gemeenschap zijn van mensen die groeien in hun toewijding aan Jezus Christus en die hun gaven gebruiken ten dienste van elkaar en de wereld."

Wij geloven in leven, sterven, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus en in zijn terugkomst. Wij aanvaarden de Bijbel als richtsnoer voor ons denken en handelen. Wij voelen ons verbonden met alle andere christenen die de Here Jezus van harte liefhebben en als Heer belijden.

Bereikbaarheid

Voor de kerk mag alleen geparkeerd worden door mensen met een parkeervergunning. Achter de kerk zijn twee parkeerplaatsen (gratis op zondag) en bij het gemeentehuis (Berghuisplein) kan de hele week gratis geparkeerd worden (± 500 m. van de kerk).  Voor meer informatie zie Contact

Diensten

De diensten zijn in de maanden oktober tot en met april om 10.00 uur en 17.00 uur. In de maanden mei tot en met september om 9.30 uur en 19.00 uur. Voor de agenda van de kerkdiensten kun je hier terecht.

In de morgendienst is er een Oppasdienst voor de jongste kinderen en zijn er Bijbelklassen voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool.De kerk is rolstoelvriendelijk en voorzien van een ringleiding.

Er wordt gebruik gemaakt van twee grote schermen waarop liederen en mededelingen worden geprojecteerd. Bijbelgedeelten worden geprojecteerd en voorgelezen door de predikant of voorlezer desondanks is het fijn om een bijbel mee te nemen. Over het algemeen lezen we uit de Nieuwe Bijbel Vertaling.

Voel je vrij om te komen. Van harte welkom.

NGK Nieuwe Kerk Kampen

Als gemeente willen wij een gemeenschap zijn van mensen die groeien in hun toewijding aan Jezus Christus en die hun gaven gebruiken ten dienste van elkaar en de wereld.

Lid worden

 

SNel naar

 

Contact

Broederweg 34
8261 GT Kampen
T. 038-3312865

Contactpagina

Volg ons ook op:

© Copyright 2019 - ANBI - Privacystatement - inloggen